Green Agents

Green Agents

Welkom bij Green Agents, één van de projecten van Inceptio Studentenbedrijf.

Bij alle stagiaires van Inceptio staat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal. Daarom zijn wij sinds 2015 gestart met een nieuwe bedrijfsactiviteit: Green Agents. Onze studenten zijn zich bewust van het belang van duurzaam ondernemen en voelen zich betrokken bij een duurzame samenleving.

De Green Agents worden ingezet als ambassadeurs voor duurzaamheid in al haar facetten. Zij worden bij aanvang van de stage bewust en kundig gemaakt om het duurzaamheidsprincipe uit te kunnen dragen.

Samenwerking met Inceptio betekent automatisch dat uw onderneming maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Het is onze doelstelling om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te verankeren in de Zeeuwse samenleving. Jongeren die Green Agent zijn geweest, zullen het principe duurzaamheid een leven lang uitdragen. Eens een Green Agent, altijd een Green agent. 

U vindt Green Agents in het kantoor van Inceptio aan de Industrieweg te Vlissingen.

Practice what you preach

Green Agents bieden een service aan waarvan de kosten voor de organisaties beperkt zijn en er een ultieme win-win situatie ontstaat.

De Green Agents leveren diensten in vier categorieën:

  • Duurzaamheidsanalyses,
  • Duurzaamheidsplatform
  • Circulaire economie 
  • Green services

Duurzaamheidsanalyse

Green Agents concretiseren duurzaamheid door het tastbaar te maken, door het dichtbij het dagelijks leven te brengen en zowel studenten als bedrijven bewust te maken van de voordelen van duurzaam ondernemen op het gebied van people, planet en profit.

Green Agents komen graag bij u langs om uw organisatie te bevragen over duurzaamheid. Vervolgens maken Green Agents een rapport dat ze graag komen toelichten. In het rapport treft u praktische suggesties aan die de Green Agents a.d.h.v. hun kennis hebben opgesteld door onderzoek en duurzaamheidstrainingen.

Het doel van deze analyse is om bewustwording van duurzaamheid te stimuleren.

 Vraag vrijblijvend een offerte aan via info@inceptio-studentenbedrijf.nl

Duurzaamheidsplatform

In Zeeland zijn vele initiatieven die zich inzetten voor een duurzame samenleving maar waar het ontbreekt aan tijd en mankracht voor het bijhouden van een up to date database, er is vaak behoefte aan een orgaan waar informatie en kennis centraal kan worden verzameld en gedeeld via o.a.socialmedia. De Green Agents verbinden duurzaamheidsinitiatieven waar mogelijk en verzamelen alle data in een centrale database.

 

Wij maken graag een op maat gemaakt voorstel voor u, vraag vrijblijvend een offerte aan via info@inceptio-studentenbedrijf.nl

Circulaire Economie

Green Agents kunnen bestaande initiatieven ondersteunen en organisaties bewust maken van de mogelijkheden tot hergebruik van materialen. Eveneens kunnen de Green Agents een centraal inzamelpunt zijn voor kleine materialen als mobiele telefoons etc en eenvoudig onderzoek verrichten.

 

Provincie Zeeland

Het boek 'zakendoen in de nieuwe economie' van Marga Hoek schetst 'zeven vensters op succes' die leidend zijn om succesvol te kunnen ondernemen in de toekomst. De Green Agents vertalen de inhoud naar een Zeeuwse 'aanpak' die herkenbaar is voor Zeeuwse ondernemers.Deze 'vertaling naar Zeeuwse bedrijven' krijgt een circulaire focus. Hier wordt ingezet op de bouwsector ('reguliere bouw, infrastructuur en de verblijfsrecreatie) mét de hierbij behorende ketenpartijen als o.a. installatiebedrijven, bouwbedrijven, architecten én financiers.

'De bouw' is een van de 'circulaire' sporen uit de kadernota Economische Agenda. Daar waar er sterke veranderingen zijn in de bouw, zoals in de verblijfsrecreatie waar toeristen elke tien jaar van 'smaak veranderen' en in de gezondheidszorg, waar een sterke verschuiving plaats vindt van intramurale zorg naar extramurale zorg, is aanpassing van 'het vastgoed' een hot item. Daar liggen juist kansen voor circulair – in modulair – bouwen. Ook de banken zetten in op duurzame bouwoplossingen en het kennisdelen dat hierbij hoort.

De Green Agents helpen ook u graag verder,  vraag vrijblijvend een offerte aan via info@inceptio-studentenbedrijf.nl

Green Services

Green Agents kunnen worden ingezet als gastheer, gastvrouw of promotie team tijdens uw evenement. Zij zijn uw ambassadeurs van duurzaamheid en helpen u bij de organisatie van uw projecten, evenementen, beurzen, workshops en symposia. Daarnaast kunnen de Green Agents eenvoudig onderzoek verrichten binnen verschillende duurzaamheidsthema's. 

De Green Agents helpen ook u graag verder,  vraag vrijblijvend een offerte aan via info@inceptio-studentenbedrijf.nl