Circulaire economie

Circulaire economie

Van bezit naar gebruik. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dus dan in de huidige economie waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen: een biologische waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur en een technische waarvoor producten en productonderdelen zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau hergebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden.

Green Agents kunnen bestaande circulaire duurzaamheidsinitiatieven ondersteunen en verschillende doelgroepen bewust maken van de mogelijkheden tot hergebruik van materialen. Hoe kun je chemische producten niet vervangen als ze stuk gaan, denk aan leasen van spijkerbroek tot telefoon. Zij kunnen u helpen om uw initiatief onder de aandacht van de doelgroep te brengen middels eenvoudige  on- en offline marketingcampagnes. Eveneens kunnen de Green Agents een centraal inzamelpunt zijn voor uw organisatie voor kleine materialen als mobiele telefoons etc.

Momenteel loopt op dit gebied een onderzoeksfase waarbij Smart Services Boulevard, de Provincie Zeeland, de HZ University of Applied Sciences, University College Roosevelt en Kenniswerf/Dok 41 betrokken zijn. Bij dit project zal ook gebruik worden gemaakt van de dienstverlening van Green Agents. Werkzaamheden als enquêteren en verzamelen van data passen goed bij de MBO-opleiding die onze Green Agents volgen.