Duurzaamheidsanalyse

Duurzaamheidsanalyse

Door middel van een speciaal voor Green Agent ontwikkelde scan kunnen de Green Agents organisaties tegen het licht houden op gebied van duurzaamheid. N.a.v. deze scan maken de Green Agents een adviesrapport op waarin wordt vermeld wat het bedrijf goed doet en welke duurzame ontwikkeling het bedrijf nog meer kan toepassen of waar men kan verbeteren. Ook worden hier verwijzingen naar informatiebronnen opgenomen. De opdrachtgever krijgt een advies en een vervolgbezoek waarbij in kaart wordt gebracht of en zo ja, hoe men verbeterd is.

De kosten voor een scan bedragen:

€75    Kleine organisatie (< 25 medewerkers)

€150   Grote organisatie (> 25 medewerkers)