Green services

Green services

De Green Agents zullen deze dienstverlening verrichten bij evenementen, acties en projecten die gericht zijn op de thema’s duurzaamheid en milieu. Denk daarbij aan het organiseren van symposia voor de community (duurzaamheidsplatform), workshops, beurzen en netwerkbijeenkomsten.