Over Inceptio

Inceptio Studentenbedrijf is in 2011 opgericht door het College voor Zakelijke en Commerciële Dienstverlening van Scalda met als doelstelling het bieden van stageplaatsen met extra begeleiding aan studenten die er om uiteenlopende redenen niet in slagen een reguliere stageplaats te vinden of te behouden.

Sinds de start in 2011 hebben er zo'n 200 studenten hun stage hier doorgebracht. Stage is één van de voorwaarden om aan het eind van de opleiding het diploma te kunnen behalen. Voortijdige beëindiging van de opleiding kan het gevolg zijn van het bij herhaling niet vinden, dan wel behouden, van een stageplaats.

Factoren die van invloed zijn op het niet vinden van een stageplaats zijn:
- stages zijn verplicht in alle opleidingen (veel aanbod, minder vraag);
- de krappe arbeidsmarkt;
- studenten die kampen met emotionele, sociale, financiële of psychische problemen;
- studenten die een fysieke of verstandelijke beperking (uitdaging) hebben
- studenten die minder sociaal vaardig zijn eventueel in combinatie met problematieken.

In het bedrijfsleven moet met steeds minder mankracht steeds meer werk worden verzet. Er is vaak wel behoefte aan één of meerdere stagiaires, maar het ontbreekt daarbij aan tijd en (werk)ruimte om hen adequaat te kunnen begeleiden. Inceptio voorziet in deze behoefte en voert uw opdrachten graag uit. De activiteiten zijn verdeeld in twee categorieën: administratieve & commerciële ondersteuning en evenementenorganisatie.

 

MVO
Inceptio profileert zich nadrukkelijk als MVO-organisatie. Samenwerken met Inceptio staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de breedste zin van het woord. Met ingang van 2015 is er namelijk een nieuwe bedrijfsactiviteit opgezet, te weten Green Agents. Hiermee stimuleren wij onze studenten om bij te dragen aan een duurzame omgeving. Onze studenten zijn zich bewust van het belang van duurzaam ondernemen en voelen zich betrokken bij een duurzame samenleving. Onze Green Agents worden ambassadeurs voor duurzaamheid in al haar facetten en zijn de verbindende factor tussen de vele duurzaamheidsinitiatieven in de provincie Zeeland.